Old Men – Kjeld Heick, Sten Hegeler & Kenn Andre Stilling